Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012


Η Ένωση Αρκάδων Λογοτεχνών σε συνεργασία με τον Φιλοτεχνικό Όμιλο Τρίπολης διοργανώνουν διαγωνισμό ποίησης. 
Αναλυτικότερα:

Προκήρυξη


Προκηρύσσουμε «Διαγωνισμό ποίησης» για νέους από 14 μέχρις 18 ετών, που κατάγονται ή διαμένουν στην Αρκαδία – μαθητές ή εργαζόμενους.
 
Όροι Συμμετοχής
 
1.    Τα ποιήματα  δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους 40 στίχους ή να είναι λιγότερο των 10 στίχων (ομοιοκατάληκτος, λυρικός, ελεύθερος στίχος) και να είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα.
 
2.    Οι διαγωνιζόμενοι θα αποστέλλουν τα ποιήματα, σε σελίδα Α4 τυπωμένα σε ηλεκτρονική μορφή, στην διεύθυνση:
Φιλοτεχνικός Όμιλος Τρίπολης
Εθνομαρτύρων 25
Τ.Κ. 22100 Τρίπολη
 
3.    Στο εξωτερικό του φακέλου δεν θα αναγράφεται καμία άλλη ένδειξη εκτός του παραλήπτη, ενώ στο εσωτερικό του φακέλου αυτού και σε μικρότερο κλειστό φάκελο θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ηλικία, ιδιότητα, σχολείο αν είναι μαθητής, τηλέφωνο κ.λ.π.). Παράλληλα στο εσωτερικό  του πρώτου σε σελίδα Α4 θα αποστέλλεται το ποίημα, στο οποίο δεν θα αναγράφεται το όνομα ή τίποτα άλλο που να προδίδει την ταυτότητα του διαγωνιζομένου.
 
4.    Ειδική πενταμελής κριτική επιτροπή θα μελετήσει όλες τις συμμετοχές και θα προκριθούν τα 15 καλλίτερα. Κατόπιν αυτού θα γίνει εκδήλωση προς τιμήν των διαγωνιζομένων και θα βραβευθούν τα τρία πρώτα, βάση της βαθμολογίας που θα έχουν λάβει. Η ημερομηνία αυτής της εκδήλωσης θ’ ανακοινωθεί.
 
5.    Όλοι οι συμμετέχοντες θα πάρουν αναμνηστικό έπαινο, οι δε τρεις πρώτοι θα λάβουν ένα μικρό συμβολικό ποσό (150, 100, και 50 ευρώ).
 
6.    Ως τελευταία ημέρα συμμετοχής ορίζεται η 31-12-2012. Απόδειξη αυτού προς αποφυγήν ενστάσεων θα αποτελεί η ταχυδρομική σφραγίδα.
 
7.    Οι συμμετέχοντες δημιουργοί έχουν την πλήρη ευθύνη για την τήρηση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι διοργανωτές απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη.
   
ΥΓ:ΔΊΔΕΤΑΙ ΔΙΜΗΝΟΣ ΠΑΡΆΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΜΈΧΡΙ 28-2 -2013
Τους όρους συμμετοχής θα τους βρείτε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Φ.Ο.Τ: filotexnikostr.blogspot.gr
 Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ: 2710 238369 – 2710 237526 – 222145.